Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., MSC Gemi Acenteliği A.Ş. ve Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (8.3.2022)

Antalya Limanı’nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

03.03.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

MSC Gemi Acenteliği A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından adı geçenlere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi bakımından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına; 

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin ise konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna ve bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 03.03.2022 tarih, 22-11/169-68 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.