Perakende Gıda Ticareti Alanında Faaliyet Gösteren Ulusal ve Yerel Bazı Marketler Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (28.3.2022)

Perakende gıda ticareti ile iştigal eden ulusal ve yerel 23 zincir marketin Covid-19 pandemisi öncesi, 2016-2018 döneminde su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 

24.03.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında 2016-2018 döneminde su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiklerine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından adı geçen teşebüslere 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 24.03.2022 tarih, 22-14/245-105 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.