Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacaktır. (18.9.2023)

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 09.03.2022 tarih ve 2021/896 E. 2022/353 K. sayılı kararı ile Rekabet Kurulunun 01.11.2018 tarih ve 18-41/652-318 sayılı kararının iptal edilmesi üzerine Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, Thy Opet Havacılık Yakıtları AŞ ile aracılık faaliyetinde bulunan Triple Star Aviation Ltd.nin özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 17 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır. 

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 10 Ekim 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.