Rekabet İyidir, Tekelleşmeyi Engeller. Rekabet Kurumu Bu Ortamı Korur. (10.8.2020)