Rekabet Kurumunun girişimiyle 9 Balkan ülkesinin ortak işbirliği konusundaki iradesini ortaya koyan Balkan İnsiyatifi platformu oluşturulmuştur. (10.11.2021)

“Rekabet Kurumunun girişimiyle 9 Balkan ülkesinin ortak işbirliği konusundaki iradesini ortaya koyan “Balkan İnsiyatifi” platformu oluşturulmuştur. 9 Kasım 2021 tarihinde ise ana teması “Balkan Ülkelerinde  Rekabet Hukuku Uygulamalarındaki Son Trendler” olan bu platformun ilk çalıştayında, ülkemiz yanısıra Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’dan en üst düzeyde katılım sağlanmıştır. Kurum Başkanımız Sn. Birol Küle’nin açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da, ülke temsilcilerince, daha çok Covid-19 pandemesi döneminde rekabet hukuku uygulamalarında yaşanan zorluklar ve dijital pazarlarda yaşanan hâkim durumun kötüye kullanılması vakaları etrafında sunumlar yapıldı. Çalıştayın amacı, bölge ülkelerinin rekabet otoriteleri arasında yakın işbirliği ile fikir ve tecrübe alışverişini kurumsallaştırmaya dönük bir platform  oluşturmak olarak vurgulanırken, katılımcı ülkeler çalıştaya destek verme noktasında  kararlılıklarını ifade ettiler. Çalıştay’ın her sene bir başka Balkan ülkesince farklı temalarda düzenlenerek sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”