Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Uygulamalara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (16.3.2021)

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 18.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/3 sayılı Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ, 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e buradan erişilebilmektedir.