Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (12.7.2021)

Rekabet Kurulunun 01.10.2018 tarihli ve 18-36/584-285 sayılı kararının Ankara 6. İdare Mahkemesinin 18.12.2019 tarih ve 2019/946 E. 2019/2625 K. sayılı kararı ile iptali üzerine Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

 

08.07.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 08.07.2021 tarih, 21-34/475-237 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.