Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.'nin tek kontrolünün RHI Magnesita NV tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru nihai incelemeye alındı. (24.2.2022)

Rekabet Kurulu, Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş.’nin tek kontrolünün RHI Magnesita NV tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu 03.02.2022 tarih ve 22-07/93-M sayılı kararı ile nihai incelemeye aldı.
Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir.
Kurula bildirilmiş bir birleşme/devralma işlemi, Kanun’un 10. maddesine göre nihai karara kadar askıda olup uygulamaya konulması mümkün değildir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir.