Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma alınan taahhüt üzerine sonlandırılmıştır. (14.12.2023)

Rekabet Kurulunun (Kurul) 06.04.2023 tarihli ve 23-17/301-M sayılı kararı uyarınca Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ (STORYTEL) hakkında, yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla rakip firmaların çevrim içi sesli kitap akış hizmetleri pazarına girişini ve aynı pazarda büyümesini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma süreci devam ederken, STORYTEL tarafından dosya içeriğindeki rekabet karşıtı endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulmuş ve bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda nihai taahhüt paketi sunulmuştur.

Taahhüt süreci sonucunda 30.11.2023 tarihli Kurul toplantısında dosyanın müzakeresi neticesinde; STORYTEL tarafından sunulan nihai taahhüt paketinde yer alan taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen ve STORYTEL’in davranışlarından kaynaklanan rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olması nedeniyle kabul edilmesine ve nihai taahhüt metnindeki taahhütlerin STORYTEL bakımından bağlayıcı hâle getirilerek STORYTEL hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına 23-55/1076-380 sayı ile karar verilmiştir.

Kabul edilen taahhütlerin ayrıntılı hali gerekçeli kararda yer alacak olup STORYTEL tarafından sunulan taahhüt paketinin özetine aşağıda yer verilmektedir:

  1. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten önce yayınevleri/hak sahipleri ile imzalanmış ve bir yıl veya daha uzun süredir yürürlükte olan mevcut Seslendirme Lisans Sözleşmeleri, STORYTEL'e belirli bir kitabın sesli kitap formatını üretmek için münhasır bir hak sağlamayacak şekilde tadil edilecektir.
  2. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten önce imzalanmış ve bir yıldan kısa süredir yürürlükte olan mevcut Seslendirme Lisans Sözleşmeleri, ilgili sözleşmenin imza tarihinden itibaren birinci yılını doldurmasıyla beraber STORYTEL'e münhasır bir hak sağlamayacak şekilde tadil edilecektir.
  3. Taahhütlerin bağlayıcı hale geldiği tarihten sonra imzalanan Seslendirme Lisans Sözleşmeleri, STORYTEL'e belirli bir kitabın sesli kitap formatını üretmek için münhasır bir hak sağlamayacaktır.
  4. İçerik Dağıtım Sözleşmeleri aracılığıyla dağıtılan içerik üzerinde STORYTEL'e münhasırlık/tam ruhsat sağlanmayacaktır.
  5. Seslendirme Anlaşmaları, Ses Sanatçılarının münhasıran STORYTEL için seslendirme yapması yönünde bir yükümlülük içermeyecektir.