Taahhüt Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (16.3.2021)

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin taahhüdü düzenleyen üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 11.02.2021 tarihinde kabul edilen 2021/2 sayılı Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ,  16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e buradan erişilebilmektedir.

Taahhüt sürecine ilişkin şemaya buradan erişilebilmektedir.