Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 23 Temmuz 2024 Tarihinde Yapılacaktır. (24.6.2024)

Aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Tetra Laval Holding & Finance SA ve Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Rekabet Kurulunun 29.12.2022 tarihli kararıyla Tetra Laval Holding & Finance SA hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açılan soruşturmaya, 30.03.2023 tarihinde Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi taraf olarak eklenmişti. Soruşturmanın konusunu, anılan tarafların yüksek piyasa gücünü ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle ürün bağlama uygulaması yaparak rekabeti bozdukları iddiası oluşturuyordu.

Soruşturma kapsamında söz konusu teşebbüslerin, aseptik sıvı gıda dolum makineleri ile aseptik sıvı gıda ambalajı üretimi ve satışı pazarlarında, bağlama ve/veya üç boyutlu marka haklarının kullanılması yoluyla hakim durumlarını kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmedikleri inceleniyor.

Sözlü savunma toplantısı 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30’da Rekabet Kurumu merkez binasında yapılacaktır.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgileri ve belgeleri içeren dilekçeyle 16 Temmuz 2024 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı çevrim içi olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*Aşağıdaki katılım formu toplantıya izleyici olarak katılmak isteyenler içindir.


Katılım İsteği Formu

*TC Kimlik Numarasının geçerliliği Mernis'ten kontrol edilmektedir.
*Toplantı öncesi katılım linki cep telefonunuza ve e-posta adresinize gönderilecektir.
*Bir sonraki aşamada cep telefonunuza onay kodu gönderilecektir.
*Aydınlatma metnini onaylamalısınız.
*Gönder butonuna basıldıktan sonra cep telefonunuza onay kodu gönderilecektir.