Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (1.10.2021)

Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu ve perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellediği, bu davranışları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 

30.09.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Hakkında soruşturma yürütülen Türk Telekom’un toptan sabit genişbant internet erişim hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna; Türk Telekom’un 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında hâkim durumunu kötüye kullanmadığına ve bu nedenle teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 30.09.2021 tarih, 21-46/667-332 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.