Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (30.4.2021)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği tarafından seyahat acentelerine tahsis edilen hac kontenjanının seyahat acenteleri arasında paylaştırılmasına yönelik uygulamalarının rekabeti ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 

26.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin seyahat acentelerinin serbest rekabetine açık olan hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine; Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneğinin soruşturma konusu kontenjan paylaşımı uygulamalarına ilişkin herhangi bir belirleyici etkisi bulunduğunun tespit edilememesi dolayısıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi. 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 26.04.2021 tarih, 21-23/274-120 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.