Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ'den, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile tanınan muafiyet geri alındı. (22.7.2022)

Rekabet Kurulunun, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/324-150 sayılı önaraştırma kararında, Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ’nin (UNMAŞ) perakende satış noktalarındaki fiili münhasırlığı amaçlayan eylemler içerisinde bulunduğu, ancak teşebbüsün bu tür uygulamalarının 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği çerçevesinde grup muafiyetinden faydalandığı tespit edilmiştir. Tespit doğrultusunda teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte aynı kararda, faydalandığı grup muafiyetinin geri alınıp alınmayacağı hususunun belirlenmesi amacıyla, UNMAŞ hakkında inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.

 

İnceleme neticesinde Rekabet Kurulu 07.07.2022 tarihli toplantısında Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile tanınan muafiyetin, 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen koşullarla bağdaşmaz etkilere sahip olduğu tespiti doğrultusunda aynı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve adı geçen Tebliğ'in 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca geri alınmasına 22-32/506-203 sayı ile karar verdi.