Uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlanmıştır. (18.4.2022)

“Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. 

Başvurular “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” başlığı altından yapılabilmektedir.