Uzlaşma Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (16.7.2021)

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde kabul edilen “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”,  15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Yönetmelik’e buradan erişilebilmektedir.