Uzlaşma Yönetmeliği Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (18.3.2021)

"Uzlaşma Yönetmeliği Taslağı" kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin beşinci ila dokuzuncu fıkraları çerçevesinde uzlaşma müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur.

Uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle, rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması ve böylelikle bunların neden olduğu kamusal maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır.

4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin dokuzuncu fıkrasında uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca, Kanun’un 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış davranışlara ilişkin olarak haklarında soruşturma başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik Taslağı, Kurulun 18.03.2021 tarihli ve 21-15/196-RM(3) sayılı kararı gereğince kamuoyu görüşüne sunulmaktadır.

Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 19.04.2021 tarihine kadar duzenleme@rekabet.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi mümkündür.

Yönetmelik Taslağı’na buradan erişilebilmektedir.

 

NOT: Görüş yazılarında, görüş bildirenin ad/unvan ve iletişim bilgilerine yer verilmesi ve e-postanın konu kısmına “Uzlaşma Yönetmeliği” ibaresinin yazılması gerekmektedir.