Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ Hakkında Soruşturma Açıldı. (15.5.2024)

Temizlik kâğıdı üretimi ve tedariki alanında faaliyet gösteren Viking Kâğıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

 

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 18.04.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Viking Kâğıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-19/407-M sayı ile karar vermiştir.

 

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.