Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 7 dernek ve dernek çatısı altında faaliyet gösteren 20 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. (1.9.2021)

Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren dernekler ve bu dernekler çatısı altında faaliyet gösteren tüccarların 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. 

26.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Yaş meyve ve sebze ticaretine ilişkin olarak Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 7 dernek ve bu derneklerin çatısı altında faaliyet gösteren 20 teşebbüsün 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine; dolayısıyla adı geçen teşebbüs ve teşebbüs birlikleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi. 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edirelecek olan 26.08.2021 tarih, 21-40/594-289 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.