Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, Merkez Birliğe Bağlı 12 Yerel Birlik ve Bu Yerel Birliklerin Başkanlarının Sahip Oldukları Teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 25 Ekim 2023 tarihinde yapılacaktır. (26.9.2023)

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR)’in, YUMBİR’e üye yerel birliklerin ve yerel birliklerin başkanlarının sahip olduğu teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 25 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.

 

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 18 Ekim 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

 

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.