Yumurta Üretimi Alanında Faaliyet Gösteren Teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Ekim 2023 tarihinde yapılacaktır. (26.9.2023)

Yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelinmiştir. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 24 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacaktır.

 

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 17 Ekim 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

 

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatinden en geç yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.