2020 ICN Birleşme Çalıştayı'na Katılım (27-28 Şubat 2020) (13.3.2020)

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) tarafından Avustralya’da Viktorya eyaletinin başkenti Melbourne şehrinde 27-28 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen ICN (International Competition Network) Birleşme Çalıştay’ına Kurumumuzu temsilen V. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Remzi Özge ARITÜRK ve Rekabet Uzmanı Hatice CESUR katıldı.
“Doğru Dengeyi Yakalama: Rekabet Otoriteleri Değişen Pazar Ortamında Birleşmelerin Denetimine ve Çözüm Yollarına Nasıl Yaklaşıyorlar?” başlıklı ICN Birleşme Çalıştayı’nda, bir dizi genel oturum ve küçük grup oturumları aracılığıyla temel olarak değişen piyasa koşulları doğrultusunda rekabet otoritelerinin birleşmelerin kontrolüne ilişkin yaklaşımları, otoritelerin birleşmelerin kontrolündeki izledikleri süreç ve benimsedikleri yöntemler ile dijital pazarlardaki birleşmeleri gözden geçirme yaklaşımlarını değiştirmeye gerek olup olmadığı konuları ele alınmıştır. Bu kapsamda düzenlenen oturumlardan “Sorunlu Yoğunlaşmaları Yakalamak” (Capturing Problematic Concentration) başlıklı oturumda, V. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Remzi Özge ARITÜRK bir sunum yapmıştır.