23-24 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen 2. ESCWA-UNCTAD- OECD Rekabet Forumu (31.3.2021)

23-24 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenen 2. ESCWA-UNCTAD- OECD Rekabet Forumuna Kurumumuzu temsilen V. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan V. Esin AYGÜN katılmış ve “Covid 19 Döneminde Kartel Soruşturmalarında Pratikte Karşılaşılan Sorunlar” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.