Amerikan Barolar Birliği (American Bar Association, ABA) Antitröst Hukuku Birimi tarafından 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde Washington/ABD'de düzenlenenen "ABA Antitröst Hukuku 72. Yıllık Bahar Toplantısı" na katılım sağlandı. (30.4.2024)

 

10-12 Nisan 2024 tarihlerinde Washington’da ABA (American Bar Association)  Antitröst Hukuku Birimi ev sahipliğinde düzenlenen “ABA Antitröst Hukuku 72. Yıllık Bahar Toplantısı”na Rekabet Kurumunca katılım sağlanmıştır. Rekabet Kurumunu temsilen Rekabet Kurulu Üyesi Ayşe ERGEZEN, Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun, Daire Başkan Yardımcısı Selçuk YILMAZ ve Rekabet Uzmanı Melisa AĞYÜZ AYDOĞDU toplantılarda katılımcı olarak yer almıştır. Toplantıların ilk gününde tekelleşme ile mücadelede etkin stratejiler ile rekabet etmeme yükümlülükleri, dijital ekonomi ve yapay zekânın rekabet üzerindeki etkileri gibi geniş perspektifte birçok konunun ele alındığı oturumlara katılım sağlanmış olup toplantıların ikinci ve üçüncü gününde birleşme/devralma dosyalarındaki güncel konuların ele alındığı oturumlara, dijital pazarlardaki ana kapıların (gatekeepers) tabi olduğu regülasyonların aktarıldığı oturumlara, Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası’nın uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen sunumlara ve rekabet hukuku uygulayıcılarının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantılarına katılım sağlanmıştır.