Başkanımız Sayın Birol KÜLE tarafından İstanbul Rekabet Forumu’na (ICF) katkılarından ötürü Başkan Yardımcımız Faik Metin TİRYAKi, Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan V. Meltem BAĞIŞ AKKAYA ve ICF Ekibine bir plaket takdim edilmiştir. (13.1.2021)

15-16 Aralık 2020 tarihlerinde Covid-19 nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Sayın Birol Küle ve Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde “Dijital Piyasalarda Rekabet Sorunları” başlıklı bir oturum gerçekleştirilmiştir. İkinci gününde ise “Covid-19 Döneminde Rekabet Hukuku Uygulaması” ve “Emek Piyasalarında Rekabet Sorunları” konuları iki ayrı oturumda ele alınmıştır.

Bu oturumlarda Kurumumuzun, yabancı rekabet otoritelerinin ve UNCTAD’ın üst düzey temsilcileri ile akademisyenler, TÜBİSAD ve OECD temsilcileri konuşmacı olarak yer almıştır. Etkinliğin ana konuşması ise Lina KHAN tarafından yapılmıştır. ICF hakkında daha fazla bilgi internet sayfasında (icf.rekabet.gov.tr) yer almaktadır.

12.01.2021 tarihinde ise Başkanımız Sayın Birol KÜLE tarafından İstanbul Rekabet Forumu’na (ICF) katkılarından ötürü Başkan Yardımcımız Faik Metin TİRYAKi, Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan V. Meltem BAĞIŞ AKKAYA ve ICF Ekibine bir plaket takdim edilmiştir.