Brezilya Rekabet Otoritesinin Koordinasyonunda Düzenlenen "Interim Measures in Unilateral Conduct Proceedings" başlıklı ICN Web Seminerine Konuşmacı Olarak Katılım Sağlanmıştır. (6.3.2024)

Kurumumuz hâlihazırda Uluslararası Rekabet Ağı’nın (International Competition Network-ICN) çalışma gruplarından Tek Taraflı Davranışlar Çalışma Grubu’nun, Fransa, İspanya ve Brezilya ile birlikte eş başkanlığını yürütmektedir.

 

ICN Tek Taraflı Davranışlar Çalışma Grubu, koordinatörlüğünü üstlenen bir üye ülkenin ve diğer üye ülkelerin rekabet otoritelerinin katkılarıyla yıl içerisinde web seminerleri düzenlemektedir. Bu web seminerlerinde seçilen konular hakkında akademisyenler, sivil toplum üyeleri ve rekabet otoriteleri temsilcileri sunum yapmakta ve konulara dair deneyimleri ile en güncel teorik bilgileri paylaşmaktadır.

 

Bu kapsamda, 28.02 2024 tarihinde Brezilya Rekabet Otoritesinin koordinasyonunda düzenlenen Interim Measures in Unilateral Conduct Proceedings” başlıklı web seminerinde rekabet uygulayıcılarına yönelik hızlı müdahale ihtiyacına ilişkin deneyimlerin paylaşılması ve karşılaşılan zorlukların tartışılması amaçlanmıştır. Söz konusu web seminerine Kurumumuzdan Rekabet Uzmanı Çiğdem KIR ŞAHİNER konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.