CRESSE 2022 Eğitim ve Toplantılarına Katılım. (28.7.2022)

Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile dünya genelinde çeşitli üniversite ve akademik kuruluşların rekabet hukuku, iktisadı ve politikası alanında faaliyet gösteren enstitüleri işbirliğinde 25 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan-Girit’te düzenlenen “16. Uluslararası Rekabet ve Regülasyon Yaz Okulu ve Konferansı’na (The Competition and Regulation European Summer School and Conference, CRESSE)” Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır.

Ekonomik Analiz ve Araştırmalar Dairesi’nden Rekabet Uzmanı Berkay KURDOĞLU; Rekabet Politikasının Nicel Analizi (Quantitative Analysis of Competition Policy), Kartel Tarama Teknikleri ve Yöntemleri (Cartel Screening Techniques for Competition Analysis), Rekabet Analizleri için Ekonometrik Teknikler (Econometric Techniques for Competition Analysis) başlıklı eğitimler ile program kapsamında düzenlenen toplantılara katılım sağlamış ve rekabet hukuku analizlerinde kullanılan veya kullanılabilecek yeni nesil ampirik teknikler konusunda alanında uzman akademisyen ve uygulayıcılarla görüş alışverişinde bulunmuştur.