ICF Webinar (17.6.2020)

İstanbul Rekabet Forum (ICF) tarafından 2.6.2020 tarihinde düzenlenen ve UNCTAD, OECD gibi uluslararası örgütlerin temsilcilerinin yanında George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü William KOVACIC ile Rusya, Arnavutluk, Tunus, Özbekistan ve Yunanistan Rekabet Otoritelerinden konuşmacıların yer aldığı Webinar’a ilişkin video kaydına https://icf.rekabet.gov.tr/#home bağlantısında ulaşabilirsiniz.