"İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kariyer Günleri" (14.3.2022)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin kariyer günlerinde Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan Yardımcısı Petek Kınık tarafından Kurumu tanıtan bir sunum yapılmıştır. (24.02.2022)”