İstanbul Rekabet Forumu (ICF) 16 Aralık 2020 (17.12.2020)

Başkan Yardımcısı Faik Metin Tiryaki’nin moderatörlüğünde “Covid-19 Sürecinde Rekabet Hukuku Uygulamaları” konulu webinarla başladı.

 

Kurul Üyesi Ayşe Ergezen, Covid-19 pandemi sürecinde Rekabet Kurumu'nun faaliyetleri ve almış olduğu kararları hakkında sunum yaptı.

 

"Covid-19 Sürecinde Rekabet Hukuku Uygulamaları" oturumunda ayrıca; UNCTAD’tan Ebru Gökçe Dessemond, Özbekistan Rekabet Komitesi Bşk. Yrd. Farrukh Karabayev, TÜBİSAD Bşk. Kübra Erman Karaca ve Kosova Rekabet Otoritesi Bşk. Valon Prestreshi konuşma yaptı.

 

UNCTAD’dan Ebru Gökçe Dessemond’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen son oturumda “İşgücü Piyasalarındaki Rekabet Sorunları” tartışıldı.

 

“İşgücü Piyasalarında Rekabet Sorunları” konulu oturumda konuşmacı olan OECD’den Prof. Alberto Heimler: İş gücü piyasasındaki rekabet sorunlarının tartışıldığı ilk toplantı olması nedeniyle Rekabet Kurumu'nu kutlarım.

OECD 2 no’lu Çalışma Grubu Başkanı olan Prof. Heimler rekabet hukukunda "işlem maliyeti" yaklaşımını tanıttı. İlgili makaleye: https://t.co/Q59SIlNDy2?amp=1 bağlantısından ulaşabilmektedir.

 

Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan V. Meltem Bağış Akkaya “İşgücü Piyasalarında Rekabet Sorunları” konulu oturumda; Kurumumuzun ve mahkemelerin işgücü piyasalarına ilişkin aldığı en son kararlara ilişkin sunum yaptı.

 

“İşgücü Piyasalarında Rekabet Sorunları” konulu oturumda OECD’den Prof. Alberto Heimler, Utah Üniversitesinden Marshall Steinbaum ile Rekabet Kurumu Dış İlişkiler ve Rekabet Sav. D. Bşk. V. Meltem Bağış Akkaya konuşma yaptı.