June 2021 Competition Week (15.6.2021)

OECD tarafından 07 - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen "June 2021 Competition Week" başlıklı online toplantıya Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkan V. Şamil Pişmaf ile Rekabet Uzman Yardımcısı Muhammed Ali Bektemur ve Rekabet Uzmanı Merve Biroğlu katkı sağlayıp aynı toplantıda Kurumumuzu temsilen sunum yapmışlardır.