Kazakistan Cumhuriyeti Rekabet Otoritesi tarafından düzenlenen "Orta Asya Rekabet Yuvarlak Masa Toplantıları"na katılım sağlandı. (2.5.2024)

Kazakistan Cumhuriyeti Rekabet Otoritesi tarafından düzenlenen "Orta Asya Rekabet Yuvarlak Masa Toplantıları", 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirilmiştir. Rekabet Kurumunu temsilen toplantılara Daire Başkan Yardımcısı Çiğdem TUNÇEL katılım sağlamıştır. 

Etkinliğin ilk gününde; “Mevcut Küresel Ortamda Rekabet Otoritelerinin Rolünün Güçlendirilmesi”, “Birleşme ve Devralma Düzenlemelerinde Güncel Küresel Eğilimler”, “Fintek Piyasalarında ve Dijital Piyasalarda Rekabet Politikaları” ve “Antitröst Vakalarının Ele Alınmasına İlişkin Yargı Uygulamaları” başlıklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. İkinci gün yapılan oturumlarda ise; “Rekabetin İlaç Piyasası ve Toplum İçin Önemi”, “Rekabet Uyumu” ile “Ekonomideki Kamu Müdahaleleri ve Bu Müdahalelerin Rekabetin Gelişimine Etkileri” konuları tartışılmıştır. 

Kamu müdahalelerinin ele alındığı oturumda Daire Başkan Yardımcısı Çiğdem TUNÇEL, "Rekabet Politikası Perspektifinden Kamu Müdahaleleri" başlıklı bir sunum yapmış ve Kurumumuzun bu alandaki uygulamaları ve rekabet savunuculuğu faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.