Kenya Rekabet Otoritesi ve ABD Federal Ticaret Komisyonu işbirliğinde Nairobi’de düzenlenen Dijital Pazarlarda Savunuculuk Çalıştayı’na Kurumumuz Tarafından Katılım Sağlandı. (7.3.2024)

 

21 Şubat 2024 tarihinde Nairobi’de Kenya Rekabet Otoritesi ve ABD Federal Ticaret Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Dijital Pazarlarda Savunuculuk Çalıştayı’na ve 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde ICN tarafından düzenlenen Rekabet Savunuculuğu Çalıştayı’na Rekabet Kurumunca katılım sağlanmıştır. Rekabet Kurumunu temsilen Rekabet Uzmanı Funda SOYLU ve Rekabet Uzmanı Alican KORKMAZ toplantılarda katılımcı olarak yer almıştır.

 

Toplantıların ilk gününde; dijital pazarlarda yürütülen sektör incelemelerine ilişkin “Ön Hazırlık Süreci”, “Metodoloji”, “Veri Analizi ve Uzmanlarla Çalışma”, “Raporlama ve Öneriler” ile “Savunuculuk Girişimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konuları, ikinci ve üçüncü gününde ise “Savunuculuk Araç Setlerinin Etkinliğinin Analizi”, “Rekabet Savunuculuğu ve Sürdürülebilirlik Arasındaki Bağlantı: Yeşil Geçiş Hedeflerine Ulaşmak için Sektör İncelemelerini Kullanmak” ve “Ekonomik Bloklar Oluşturmak: Rekabet Savunuculuğu Yoluyla Bölgesel Bütünleşmeyi Geliştirmek” konuları tartışılmıştır.

 

Rekabet Uzmanı Funda SOYLU “Dijital Pazarlara İlişkin Sektör İncelemelerinin Metodolojisi” başlıklı oturumda baş konuşmacı olarak görev yapmış ve Kurumumuz tarafından dijital pazarlara yönelik yürütülen sektör incelemelerine ilişkin tecrübelerini paylaşarak bu kapsamda hazırlanan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi”, “Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi” ve “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” raporlarına ilişkin bilgi vermiştir. Akabinde yuvarlak masa toplantılarında ilgili konular hakkında Kurum deneyimleri ve yaklaşımı uzmanlar tarafından paylaşılmıştır.