Kurum Başkanımız Sayın Birol KÜLE, ISCEMR Konferansı’na Katkıda Bulunmuş ve Azerbaycan Devlet Hizmeti ile İkili Görüşmeler Gerçekleştirmiştir. (27.5.2024)

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’na Bağlı Anti-tekel ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti (Azerbaycan Devlet Hizmeti) Başkanı Sayın Mammad ABBASBEYLİ’nin daveti üzerine, 23-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bakü’de düzenlenen “6. Uluslararası Ekonomi ve Yönetim Alanında Bilimsel Araştırmalar Konferansı” (ISCEMR) kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Ortak Rekabet: Ana Yönler ve Zorluklar” paneline konuşmacı olarak katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak amacıyla Kurum Başkanımız Sayın Birol KÜLE ve Rekabet Uzman Yardımcısı Ömer Furkan ÖZDEMİR tarafından 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Bakü/Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirilmiştir.

23 Mayıs 2024 tarihinde başlayan ISCEMR’in açılış konuşmaları Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Adalet MURADOV, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin EMRULLAYEV ve Sayın Başkanımız tarafından yapılmıştır.

Ayrıca gerçekleştirilen ikili görüşmeler kapsamında Azerbaycan Devlet Hizmeti Başkanı Mammad ABBASBEYLİ ve Sayın Başkanımız tarafından, kurumlar arasındaki mesleki ilişkilerin ve Türk Devletleri Rekabet Konseyi’nin öneminin altı çizilmiştir. Görüşmede, Devlet Hizmeti ve Rekabet Kurumu’nun mevzuata ilişkin gelişmeleri, rekabet hukuku uygulamalarını, soruşturmalar ve ulusal rekabet otoriteleri ile temaslar konularında edindikleri tecrübelerini birbirleri ile paylaşmaları; Türk Devletleri Rekabet Konseyi’nin amaçları doğrultusunda somut adımlar atılması gerektiği hususları üzerinde durulmuştur.

Ziyaret kapsamında son olarak 24 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Ortak Rekabet: Ana Yönler ve Zorluklar” paneline katılım sağlanmıştır. Azerbaycan Devlet Hizmeti Başkan Yardımcısı Cafar BABAYEV moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Sayın Başkanımız tarafından, rekabet hukuku ve politikasının sürdürülebilir kalkınmaya etkisi, pandemi sürecinde ve akabinde gıda ve dijital piyasalarda yürütülen soruşturmalar ile Türk Devletleri Rekabet Konseyi çatısı altındaki rekabet kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklarına değinilen bir konuşma ve sunum yapılmıştır.