Kurumumuz tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde "Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli" gerçekleştirildi.  (12.1.2022)

Kurumumuz tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde ilgili kamu kurumları ve sektör paydaşlarını temsilen katılan davetliler ile “Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli” gerçekleştirildi. 

Ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, ülkemiz ödeme hizmetlerindeki fintek ekosisteminin güncel durumunun değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla hazırlanan “Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu” 09.12.2021 tarihinde Kurumumuz internet sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Söz konusu İnceleme Raporu’nun sunulması ve Rapor’da yer alan değerlendirme, tespit ve politika önerilerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile fintek ekosisteminde yer alan sektör oyuncularının bir araya geldiği bir platformda ele alınması amacıyla gerçekleştirilen panelde; açılış konuşmalarını panelin sponsoru olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ekrem ARIKAN ile Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Birol KÜLE yaptı. 

Açılış konuşmaları akabinde, IV. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Selvi KOCABAY, Rekabet Uzmanları Cüneyd DAL ve Bilge YILMAZ ile Rekabet Uzman Yardımcıları Burçin GÜLEŞ ve Derya ERMİŞ, Rapor’da yer verilen tespit ve değerlendirmeleri dinleyiciler ile paylaştı. Söz konusu oturumda, Rapor’un, finansal pazarlardaki inovasyonu desteklemek ve bilhassa ödeme hizmetleri pazarındaki rekabetin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla nasıl bir rekabet politikası benimsenmeli sorusunun doğurduğu ihtiyaca binaen hazırlandığı belirtildi. Ayrıca, ödeme hizmetleri pazarında karşılaşılan rekabet karşıtı endişeler, bu alandaki düzenleyici çerçeve ve pazar dinamikleri, büyük teknoloji şirketlerinin finansal pazarlara girmesinin muhtemel etkileri başta olmak üzere Rapor’da yer verilen değerlendirmeler dinleyicilerle paylaşılarak bu alanda getirilebilecek politika önerileri aktarıldı.

“Finteklerin Finansal Sisteme Entegrasyonu ve Açık Bankacılık” konulu oturumda ise TÖDEB adına Yönetim Kurulu Başkanı Burhan ELİAÇIK, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi GÜNGÖR ve TOBB Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi adına Meclis Üyesi Ussal ŞAHBAZ, sunum ve değerlendirmelerini dinleyicilerle paylaştı.

Ardından Selvi KOCABAY’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Ödeme Hizmetlerinde Yenilikçi Uygulamalar” adlı oturumda, çeşitli sektör paydaşlarından oluşan panelistler ile servis bankacılığı, açık bankacılık ve dijital bankacılık alanlarında yurt içi ve yurt dışı yenilikçi iş modelleri ve uygulamaları, gömülü finansal hizmetler, müşteri verisi avantajları, ödeme hizmetleri bakımından e-ticarette fırsat eşitliği gibi hususlar tartışıldı.