Kurumumuzun 2024-2028 dönemine yönelik Stratejik Plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 8- 9 Haziran tarihlerinde dış paydaş çalıştayı düzenlenmiştir. (13.6.2023)

Kurumumuzun 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanması sürecinde, dış paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla ilgili sektörlerdeki teşebbüs, teşebbüs birlikleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile akademisyenler, tüketici dernek ve federasyonlarının katılımıyla 8- 9 Haziranda dış paydaş çalıştayı düzenlenmiştir. 
Kurum Başkanımız Sayın Birol KÜLE’nin açılış konuşmasıyla başlayan ve I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı  Can SARIÇİÇEK ve  5. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Gözde MAVİ’nin hazırlayıcı sunumu ile devam eden çalıştayda Rekabet Kurumu ile ilgili genel değerlendirmelerin yanı sıra kurumsal ilişkiler, ulusal ve uluslararası rekabet hukuku uygulamaları, Kurumumuzdan beklentiler ile gelecek dönemde Rekabet Kurumunu etkileyebilecek gelişmeler gibi konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına yönelik nitelikli tartışmaların yapılabilmesi fırsatını veren çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.