Meksika Federal İktisadi Rekabet Komisyonu Tarafından Düzenlenen "2023 Rekabet Günü" Konferansına Katılım Sağlandı (14.9.2023)

Meksika Federal İktisadi Rekabet Komisyonu (COFECE) tarafından, Meksika’da Federal İktisadi Rekabet Kanununun yürürlüğe girmesinin 30. ve COFECE’nin rekabet otoritesi olarak atanmasının 10. yılı vesilesiyle 7-8 Eylül 2023 tarihleri arasında başkent Meksiko City’de “2023 Rekabet Günü” konferansı düzenlenmiştir. Etkinliğe Kurumumuzu temsilen Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanı Şamil PİŞMAF ile VI. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Bahar ERSOY ZENGİN katılım sağlamıştır. 

Program kapsamında iki gün süreyle Meksika’da rekabet politikasının gelişimi ve geleceğe ilişkin öngörüler yanında,  rekabet politikasında uluslararası iyi uygulamalar, dijital çağda rekabet politikası; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği ve rekabet politikası ilişkisi gibi başlıklar, aralarında Meksika Senatosu ve Meksika Yüksek Mahkemesi dahil yerel makamlar ve özel sektörden temsilciler ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve davetli ülkelerden rekabet otoriteleri yöneticilerinin bulunduğu konuşmacılar ve katılımcılarca tartışılmıştır.