OECD Bünyesinde Düzenlenen Çalıştaya Katılım Sağlandı. (10.7.2023)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde Avrupa Komisyonunun BRIDGE projesi kapsamında OECD Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi tarafından 29 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen "Start-Up ve Risk Sermayesi Analizlerinde Mikro Verinin Kullanılması: Kaynaklar, Zorluklar ve Fırsatlar (Using Microdata For Start-Up And Venture Capital Analysis: Resources, Challenges and Opportunities)" konulu çalıştaya Rekabet Kurumunca katılım sağlanmıştır.
Rekabet Kurumunu temsilen Rekabet Uzmanı Alican ŞENTÜRK toplantılarda katılımcı olarak yer almıştır.