OECD Bünyesinde Düzenlenen Toplantılara Katılım Sağlandı. (5.7.2023)

OECD Rekabet Komitesinin ve Rekabet Komitesine bağlı “2 No.lu Rekabet ve Düzenleme Çalışma Grubu” ile “3 No.lu İşbirliği ve Uygulama Çalışma Grubu”nun 12-13 Haziran 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenen toplantılarına ve bu toplantıların akabinde 14-16 Haziran 2023 tarihlerinde OECD bünyesinde gerçekleştirilen 140. Rekabet Komitesi Toplantısı’na Rekabet Kurumunca katılım sağlanmıştır.

Rekabet Kurumunu temsilen Kurul Üyesi Ayşe ERGEZEN, Daire Başkanı Mehmet Ömür PAŞAOĞLU, Daire Başkanı Burak BÜYÜKKUŞOĞLU, Rekabet Başuzmanı Hale SAĞLAM GÜNDÜZ, Rekabet Uzmanı Melisa AĞYÜZ AYDOĞDU, Rekabet Uzmanı Yakup GÖKALP, Rekabet Uzmanı Mert ÖZMEN toplantılarda katılımcı olarak yer almıştır.

Toplantılarda, güncel rekabet hukuku meseleleri; akademisyenlerin, çeşitli uluslararası örgütlerin, çok sayıda ülkenin rekabet otoritelerinin ve ilgili diğer kamu otoritelerinin temsilcileri tarafından ele alınmıştır.

OECD’nin “2 No.lu Rekabet ve Düzenleme Çalışma Grubu” toplantıları çerçevesinde, “Rekabet ve Regülasyon Alanlarındaki Saha Denemeleri ve Doğal Deneyler” başlıklı oturumda Rekabet Uzmanı Mert ÖZMEN tarafından, rekabet ve regülasyon alanında tüketici taraflı çözümlerin (consumer remedies) uygulamaya koyulmadan önce saha denemeleri ve doğal deneyler aracılığıyla test edilmesinin avantajlarına ve dezavantajlarına dair katkı sunulmuştur. Aynı çalışma grubu toplantısı içerisindeki “Rekabet Müdahalesi Sonucunda Ortaya Çıkan Faydanın Hesaplanması ve Rekabet Kurumlarının İletişim Araçları” başlıklı oturumda, Rekabet Başuzmanı Hale GÜNDÜZ tarafından, Kurumumuz tarafından, Kurul kararlarının tüketiciler bakımından ortaya çıkardığı faydanın hesaplanmasına yönelik olarak hazırlanan ve düzenli aralıklarla yayımlanan “Etki Analizi” hakkında katkıda bulunulmuştur.

OECD’nin “3 No.lu İşbirliği ve Uygulama Çalışma Grubu” toplantılarında ise “Birleşme/Devralma İnceleme Çerçevelerinin Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Ülke Deneyimi” başlıklı oturumda, Rekabet Uzmanı Melisa AĞYÜZ AYDOĞDU tarafından, Kurumumuz bünyesinde birleşme/devralmalara yönelik olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuata yönelik olarak gerçekleştirilen değişiklikler aktarılmış ve bu değişikliklerin arkasında yatan nedenlere ilişkin katkıda bulunulmuştur. “Etkili Pişmanlık Programlarının Geleceğine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı: Tespitin ve Caydırıcılığın Geliştirilmesi” başlıklı oturumda Rekabet Uzmanı Yakup GÖKALP tarafından, pişmanlık uygulamasına yönelik ikincil düzenleme hükümleri genel hatlarıyla izah edilmiş ve uzlaşma ile pişmanlık müessesinin aynı anda uygulanmasına cevaz veren uzlaşma yönetmeliğinin ilgili hükmüne dair açıklamalarda bulunulmuştur.