OECD Bünyesinde Düzenlenen Toplantılara ve Küresel Rekabet Forumuna Katılım Sağlandı. (8.12.2022)

OECD Rekabet Komitesinin ve Rekabet Komitesine bağlı “2 No.lu Rekabet ve Düzenleme Çalışma Grubu” ile “3 No.lu İşbirliği ve Uygulama Çalışma Grubu”nun 28‑30 Kasım 2022 tarihlerinde Paris’te düzenlenen toplantılarına ve bu toplantıların akabinde 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde OECD bünyesinde gerçekleştirilen Küresel Rekabet Forumu’na katılım sağlanmıştır.

 

Rekabet Kurumunu temsilen Kurul Üyeleri Hasan Hüseyin ÜNLÜ ve Berat UZUN, Daire Başkan Yardımcıları Çiğdem TUNÇEL, Buket ARI AYDIN ve Eren YALDIZLI ile Rekabet Uzmanı Barış BİRCAN toplantılarda katılımcı olarak yer almıştır.

 

Toplantılarda, güncel rekabet hukuku meseleleri; akademisyenlerin, çeşitli uluslararası örgütlerin, çok sayıda ülkenin rekabet otoritelerinin ve ilgili diğer kamu otoritelerinin temsilcileri tarafından ele alınmıştır.

 

OECD’nin grup toplantıları çerçevesindeki “Rekabet ve Enflasyon” başlıklı oturumda II. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Çiğdem TUNÇEL tarafından, Kurumumuz bakımından enflasyonist dönemlerde rekabet hukuku uygulamalarına bir örnek teşkil eden Perakende Soruşturmasına ve anılan soruşturmanın söz konusu sektöre yönelik rekabet hukuku uygulamalarını nasıl şekillendirdiğine dair bilgi verilmiştir.

 

OECD’nin grup toplantıları kapsamındaki “Enerji Piyasalarında Rekabet” başlıklı oturumda ise Rekabet Uzmanı Barış BİRCAN tarafından, Kurumumuzun akaryakıt sektörüne yönelik olarak son yıllarda tamamladığı soruşturmalar ve yürütülmekte olan sektör incelemesi hakkında katkı sunulmuştur.

 

Küresel Rekabet Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen “Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Vakalarında Taahhütler ve Çözümler” adlı oturumda IV. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Buket ARI AYDIN tarafından, ülkemizde taahhüt müessesesini düzenleyen mevzuat ışığında, bu müessesenin amacı ve kapsamı ile kabul edilebilir taahhütlerin niteliği hakkında açıklamalarda bulunulmuş, ayrıca hâkim durumun kötüye kullanılması nedeniyle yürütülen bir soruşturma çerçevesinde sunulan ve Rekabet Kurulunca kabul edilen taahhütlere ilişkin bilgi verilmiştir.

 

Forum çerçevesindeki “Rekabet Otoriteleri ile Sektörel Düzenleyiciler Arasındaki İlişkiler” başlıklı oturuma yönelik olarak V. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Eren YALDIZLI tarafından, müzik eserleri meslek birlikleri üyelerinin telif hakları bağlamında T.C. Kültür Bakanlığı ile Kurumumuz arasında yapılan iş birliğine ilişkin katkı sunulmuştur.