OECD Rekabet Politikası Toplantısı ve Küresel Rekabet Forumu (11.12.2020)

Her yıl olduğu gibi bu sene de OECD Rekabet Komitesi ve bu komiteye bağlı iki çalışma grubu tarafından güncel rekabet hukuku ve politikası konularının tartışıldığı “OECD Rekabet Politikası Toplantısı” ve “Küresel Rekabet Forumu” 30 Kasım - 10 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenmiştir. Kurumumuz, söz konusu toplantılarda tartışılan “Dijital Pazarlarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”, “Nihai İncelemelerde Ekonomik Analiz” ve “Sektör İncelemelerini Kullanarak Güncel Rekabet Sorunlarıyla Başa Çıkmak” konuları için katkı hazırlamış olup “Dijital Pazarlarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” konusunun tartışıldığı oturum için hazırlanılan katkı Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan V. Meltem BAĞIŞ AKKAYA tarafından çevrimiçi düzenlenen toplantıda sunulmuştur. Söz konusu toplantılarda tartışılan konular hakkında hazırlanılan bütün katkılara https://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm bağlantısından ulaşılabilir.