OECD Tarafından 6-8 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenen “Global Forum on Competition” Başlıklı Foruma Katılım (14.12.2021)

“Ticaret, gelişme ve rekabet”; “hâkim durumun kötüye kullanılmasında ekonomik analiz ve delil”; “rekabet otoritelerinin rekabetçi tarafsızlığı tesisi” gibi konuların ele alındığı OECD Küresel Rekabet Forumunda, Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi (EAAD) tarafından “Economic Analysis And Evidence In Abuse Cases” oturumuna katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda “Techniques And Evidence For Assessing Exclusive Dealing And Bundling” başlıklı oturumda da Daire Başkan Yardımcısı Şerife Demet Korkut tarafından EAAD bünyesinde yürütülen ekonomik analiz süreçlerinin işleyişi ve Kurulumuzun Coca Cola dosyası kapsamında yapılan ekonomik analiz hakkında sunum yapılmıştır.