OECD Toplantılarına Katılım. (27.7.2022)

“OECD Rekabet Komitesi’ne bağlı “2 No.lu Rekabet ve Düzenleme Çalışma Grubu”, “3 No.lu İşbirliği ve Uygulama Çalışma Grubu” ve “Rekabet Komitesi”nin 20-24 Haziran 2022 tarihlerinde Paris'te düzenlenen Haziran Rekabet Haftası Toplantılarına Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır.

Toplantılar kapsamında yer alan “Dijital Sektörde Yeni Düzenleme Girişimlerine ilişkin Ülkelerdeki Gelişmeler” oturumuna Kurumumuzu temsilen davetli olarak katılan I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Can SARIÇİÇEK “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu”nda yer verilen değerlendirmeleri ve ayrıca yeni Kanun çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaşmıştır.

“Rekabet Politikalarına İlişkin Yıllık Raporlar” başlıklı oturumda ise Rekabet Uzmanları Damla YAZ ve Çiğdem KIR ŞAHİNER konuşmacı olarak görev alarak Türk Rekabet Hukukuna yakın zamanda kazandırılmış olan taahhüt ve uzlaşma müesseselerine ilişkin tecrübeleri paylaşmış ve bu kapsamda Rekabet Kurulu tarafından alınan güncel kararlara ilişkin bilgi vermişlerdir.”