Özbekistan Cumhuriyeti Rekabeti Geliştirme ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Tarafından Düzenlenen Konferansa Katılım Sağlandı. (17.7.2023)

Özbekistan Cumhuriyeti Rekabeti Geliştirme ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (Competition Promotion and Consumer Protection Committee of the Republic of Uzbekistan - CPCPC) tarafından 6-7-8 Temmuz 2023 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, "Dijital Pazarlarda Rekabetin Hukukunun Uygulanması ve Tüketicinin Korunması (Competition Law Enforcement and Consumer Protection in Digital Markets)" konulu Taşkent Uluslararası Rekabet Konferansı (Tashkent International Conference On Competition – TICC 2023 - Konferans) düzenlenmiştir.   
Konferans’a Rekabet Kurumunu temsilen Kurul Üyesi Cengiz ÇOLAK ile I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Selçuk YILMAZ katılım sağlamıştır. Kurul Üyesi Cengiz ÇOLAK tarafından açılış konuşması gerçekleştirilmiş ve açılış konuşmasında CPCPC’ye, Konferans ve organizasyon için teşekkür sunularak katılımcılara faydalı olması temennisinde bulunulmuştur. I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Selçuk YILMAZ ise “Dijital Pazarlarda Rekabetin Uygulanması Bakımından Zorluklar” başlıklı birinci oturumda konuşmacı olarak görev almış ve “Dijital Pazarlar Bakımından Türk Rekabet Hukuku ve Politikasındaki Son Gelişmeler” konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. 
Konferans’a; 10 farklı ülkeden 19 konuşmacı, Avrasya Ekonomik Komisyonu (Eurasian Economic Commission) ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünden (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) birer konuşmacı ve bir özel sektör temsilcisinden 2 konuşmacı katılmıştır. Bu kapsamda konferans süresince; dijital ekonomi, dijital pazarların özellikleri, dijital pazarlarda rekabet hukuku uygulamaları bakımından ortaya çıkan zorluklar, dijital pazarlara yönelik regülasyon gereksinimi ile ex ante ve ex post düzenlemeler, gelişen teknolojiler (yapay zeka ve genom düzenleme) ve bu teknolojilerin rekabet hukuku ve politikası açısından neden olduğu sorunlar, dijital pazarlar bakımından ilgili pazarın ve pazar gücünün belirlenmesi, elektronik ticarette tüketicinin korunması, kullanıcı verilerinin kullanımı ve reklam teknolojileri gibi konular, rekabet otoritelerinin tecrübeleri ve farklı hukuk düzenlerindeki mevzuatlar ile ilgili paydaşların görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır.
İlave olarak Taşkent’te, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği ziyaret edilerek Büyükelçi Olgan BEKAR ile görüşme gerçekleştirilmiştir.