Özyeğin Üniversitesi Kariyer Günleri. (14.3.2022) (27.4.2022)

Özyeğin Üniversitesi’nin kariyer günlerinde Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan Yardımcısı Nur Seda Köktürk tarafından Kurumu tanıtan bir sunum yapılmıştır.