Rekabet Dergisinin 22. Cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. (27.10.2022)

Rekabet Dergisinin 22. Cilt 2. sayısı https://dergi.rekabet.gov.tr/ adresinde yayımlanmıştır.