Rekabet hukuku ve politikası alanının önde gelen haber kuruluşlarından Brüksel merkezli MLex’in, Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Birol Küle ile yaptığı özel röportaj 30 Ekim’de yayımlandı. (31.10.2023)

Röportajda, Mlex tarafından Rekabet Kurumunun müdahaleleriyle özellikle perakende pazarlarındaki, iş gücü piyasalarındaki ve bildirilmeyen birleşme-devralma alanındaki denetimleriyle rekabete aykırı uygulamalar içinde olan teşebbüslere göz açtırılmadığı vurgulandı.

Röportajda Sayın KÜLE, özellikle enflasyon ile mücadelede Kurumun görevini fazlasıyla yerine getirdiğini, tüketicileri doğrudan etkileyen ve genel enflasyon üzerinde önemli etkide bulunan sektörlere, son dört yılda rekor sayıda incelemede bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca bu dönemde, Elon Musk tarafından Twitter’ın devralınması işleminin Kuruma bildirilmemiş olmasına sessiz kalınmayarak tüm dünyaya Türkiye’ye karşı olan yükümlülüklerin hatırlatıldığını söyledi.

Yapılan bir dizi soruşturma ile perakende sektöründe “yoğunlaşma seviyesinin ve alıcı gücünün arttığı” ortaya konularak; süpermarket zincirleri ile kozmetik ürün perakendecilerinin aralarındaki fiyatlara ilişkin bilgi paylaşımının ve koordinasyonun gözler önüne serildiğini belirten Sayın Küle, “buğday unu, gübre, yem, atıştırmalık ve bal gibi sektörlerdeki bilgi paylaşımlarına” dair başka soruşturmaların da açıldığına dikkat çekti.

Sayın Küle, başlattığı “sıfır tolerans yaklaşımıyla” geçen yıl ve bu yıl içerisinde yeniden satış fiyatının tespitine yönelik sonuçlanan 11 adet soruşturma ve devam eden 7 adet soruşturmanın caydırıcılık açısından önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Teknoloji şirketlerini kontrol altına almaya yönelik küresel kararlılığın Türkiye’yi de kapsadığını ifade eden Mlex, Rekabet Kurumu ile Google’ın pek çok kez karşı karşıya geldiğini ifade etti. Bunu destekleyecek şekilde Sayın Küle, teknoloji sektörüne yönelik soruşturmaların sayısında bir artış olduğunu söyleyerek Kurulun, Google’ın Alışveriş, Adwords ve Yerel Arama hizmetlerine yönelik soruşturmalarında “davranışsal yükümlülükler getirdiğini” dile getirdi.

Mlex, Rekabet Kurumunun teknoloji sektörüne yönelik en dikkate değer dosyasının, Google’ın reklamcılık sektörüne yönelik soruşturması olduğunu, aynı iş koluna ilişkin olarak hem AB hem ABD’de yürüyen benzer incelemelerinde Google’ı parçalara ayıracak bir yapısal müdahale ihtimali ile karşı karşıya kalındığını dile getirdi. Konuya ilişkin olarak Sayın Küle, bu seçeneğin Türkiye için de mümkün olduğunu; geçtiğimiz günlerde Google ile soruşturmayı taahhütle sonlandırma ihtimaline yönelik görüşmelerin başlatıldığına dikkat çekti.

Mlex, Silikon Vadisinin diğer oyunculardan biri olan Elon Musk’ın, Twitter’ın tek kontrolünü devralması işlemini yasalar uyarınca Kuruma bildirmemesi nedeniyle para cezası aldığını hatırlattı. Sayın Küle “devre konu teşebbüsün Twitter olması ve Kurul kararının medyada yer bulması sebebiyle söz konusu hükümden haberdar olmayan teşebbüsler nezdinde de bu yönde bir bilinç oluşabileceğini” ifade etti.

Mlex, son yıllarda dünyadaki otoritelerin dikkatlerini iş gücü piyasasına çevirdiğini, bu noktada ABD’nin çalışanların iş değiştirme hak ve imkânlarını kısıtlayan sözleşme hükümlerine yönelik ağır yaptırımlar uyguladığı süreçte, Türkiye’nin de aynı trende uyarak işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapan 27 şirkete para cezası verdiği ve bu dosyanın ardından başka soruşturmaların da tetiklendiği belirtilmektedir. Sayın Küle ihbarcıların kimliklerinin korunması açısından dosyalara son derece hassasiyetle yaklaşıldığını vurgulayarak “para cezaları uygulamak kadar işverenler ve çalışanlar nezdinde konuya ilişkin farkındalığı artırmayı da önemsiyoruz” diyerek konuya yaklaşımlarına dikkat çekti.