Rekabet Hukuku ve Politikasıyla İlgili Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu Toplantısına Katılım Sağlandı. (13.7.2021)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenen “Rekabet Hukuku ve Politikasıyla ilgili Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu” toplantılarında Kurumumuz temsil edilmiştir.

Toplantılara Kurumumuz adına Uzman Yardımcısı Büşra Özcan katkı sağlamıştır. UNCTAD’ın sayfasında da yer verilen söz konusu katkıya şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://unctad.org/meeting/intergovernmental-group-experts-competition-law-and-policy-nineteenth-session