Rekabet Kurumu ile Jean Monnet Chair projesi DIGITEUL ortaklığında 28 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen çalıştaya katılım: (30.11.2022)

Rekabet Kurumu ve Jean Monnet Chair projesi olan DIGITEUL işbirliği ile ve Koç Üniversitesi’nin de katkılarıyla 28 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da ortak bir çalıştay düzenlenmiştir. 

 

Konuşmacıları arasında Prof. Dr. Rupprecht Podszun’un da bulunduğu çalıştayda dijitalleşmenin rekabet hukukuna etkilerinin tartışılmış, bu bağlamda dünyada süren düzenleme çalışmaları karşılaştırmalı olarak ele alınmış ve tartışılmıştır.

 

Rekabet Kurumu adına açılış konuşmasını Başkan Yardımcısı Esin AYGÜN’ün yaptığı çalıştayda, I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Tuğçe SAYER, I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcıları Can SARIÇİÇEK ve Necla SÜMER ÖZDEMİR tarafından Türkiye’deki mevzuat çalışmalarına yönelik bilgilendirici bir sunum yapılmıştır. Çalıştayda ayrıca Kurumumuz, I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Başak TEKÇAM, Rekabet Uzmanları Burcu ÇALIŞKAN, Betül AYHAN, Merve BİROĞLU, Muhammet Murat KARAKAYA ile Rekabet Uzman Yardımcıları Funda SOYLU, Şeyda EROL ÖZTÜRK, Büşra ÖZCAN ve Uğur Bilgehan BURHAN tarafından temsil edilmiştir.

 

Dijital piyasalarda rekabetin düzenlenmesine yönelik nitelikli tartışmaların yapılabilmesi fırsatını veren çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.