Rusya Federasyonu, Federal Anti-tekel Servisi (Federal Antimonopoly Service-FAS) tarafından 9-10 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen “ Anti-tekel Politikası: Bilim, Uygulama ve Eğitim” başlıklı VII. Uluslararası Konferansına Katılım: (11.11.2022)

Rusya Federasyonu Federal Anti-tekel Servisi (Federal Antimonopoly Service-FAS) tarafından 9-10 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen “ Anti-tekel Politikası: Bilim, Uygulama ve Eğitim” başlıklı VII. Uluslararası Konferansına, Kurumumuzu temsilen Rekabet Uzmanı Elif Sıdıka SARI YILDIZ ve Rekabet Uzman Yardımcısı Esma AKSU tarafından katılım sağlanmıştır.

 

Kurumumuz Uzmanı Elif Sıdıka SARI YILDIZ, Konferansın ilaç piyasalarına ilişkin oturumunda Kurulumuzun önemli kararlarından biri olan 21.01.2021 tarih ve 21-04/52-21 sayılı Novartis-Roche Kararını sunmuştur. Söz konusu sunum ilgi ve beğeni ile karşılanmıştır.